Transparència

Volem que la nostra gestió sigui transparent. Vam realitzar una memòria anual d'activitat i econòmica de l'Associació. En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, volem facilitar l'accés a la ciutadania de les dades institucionals, organitzatives i econòmiques de l'entitat.