Qui som?

Afirma’t és una associació LGTB que té com a objectius:
 
a) estimular i promoure el benestar psicoemocional de persones LGTB.
b) fomentar hàbits d’atenció a la pròpia salut sexual.
c) fomentar referents positius sobre l’homosexualitat amb la intenció de fer pedagogia social.
 
Per tal d’aconseguir tots aquests objectius, Afirma’t centra les seves accions en un ideari de tres eixos que, a més, defineixen el seu tarannà: l’autoafirmació, el rigor didàctic i el fet que els membres que la composen són lliures, inclusius i diverses.
L’autoafirmació
 
Afirma’t potencia eines individuals i de treball grupal que permetin als seus membres gaudir de la seva homosexualitat amb naturalitat i lliure de complexos. En els grups de treball psicoemocional, els seus membres aprenen a desenvolupar-se i a relacionar-se posant les seves necessitats psicoemocionals en primer lloc.
 
Afirma’t promou la socialització com a eina essencial per a autoafirmar-se. Reunir-se i participar en activitats diverses, pensades per a tots els públics, és clau per a posar en pràctica les eines apreses i vincular-se socialment en entorns lliures de prejudicis.
 
L’homosexualitat s’ha de viure amb naturalitat i la seva visibilització, en tots els àmbits de la vida, és fonamental perquè qualsevol individu normalitzi les seves relacions i els seus sentiments.
 
Els membres d’Afirma’t són comunicativament assertius i tenen el sentit de l’humor com a base per a expressar les seves idees i els seus punts de vista.
El rigor didàctic
 
Afirma’t fa un esforç per tal d’actualitzar tots els continguts que ofereix, contrastant les fonts i tenint com a referència els especialistes acreditats en cada matèria.
 
Des d’Afirma’t considerem que no es pot ser rigorós si no es realitza una anàlisi exhaustiva de les fonts científiques
elaborades pels experts mitjançant estudis en profunditat.
 
Creiem fermament que el rigor didàctic només és possible quan s’aprofundeix en el coneixement científic i s’ofereixen discursos racionals basats en l’evidència i no en el prejudici.
 
L’associació és lliure de complexes a l’hora de parlar d’homosexualitat, de la comunitat LGTB i de qüestions que poden generar polèmica, com el dret de qualsevol persona a gaudir lliurement de la seva sexualitat, defugint sempre de paternalismes i de judicis morals.
lliures, inclusius i diverses
 
Afirma’t és una associació apolítica, on tothom és ben rebut independentment de la seva ideologia política.En l’àmbit econòmic, Afirma’t se sustenta principalment gràcies al treball voluntari i desinteressat de persones que creuen en el que fan, per fer realitat els seus projectes.
 
Gràcies a la seva independència política i econòmica, Afirma’t té llibertat de moviment i depensament i és un espai inclusiu i divers obert a qualsevol persona que comparteixi els objectius de l’associació.