Pingüinos

El grup “gais pingüinos”es defineix com un grup de trobada mensual per a homes gais que treballen diferents aspectes de les seves vides amb el propòsit de dotar-se de més eines perquè aquesta vida ja no només sigui més funcional, sinó perquè sigui més rica, més assertiva, més integrada, més tranquil·la i més feliç.


Les trobades es realitzen al Pati Llimona i són dirigides pel psicòleg Gabriel J. Martín. Per formar membre del grup cal contactar previament amb el responsable presidencia@afirma-t.org d'aquesta àrea (presidencia@afirma-t.org).